Kolejne zmiany w prawie

W końcu gehenna dobiega końca. Kupujący mieszkanie w bloku pożegnają się z nie potrzebnymi i kosztownymi opłatami, które musieli uiszczać za użytkowanie wieczyste gruntu pod mieszkaniem. Na szczęście od nowego roku użytkowanie wieczyste zacznie powoli zanikać. Ale żeby nie było tak fajnie, w spółdzielniach mieszkaniowych ten pomysł może nie mieć racji bytu. Poszkodowane będą też gminy, dla których opłaty z użytkowania były chyba najważniejszym z ważnych elementów budżetu. Problemy mogą się też pojawić przy próbie załatwienia kredytu na mieszkanie znajdujące się na spornym terenie objętym ustawą. Problem jest i to gigantyczny bo w przypadku bloku oddanego użytkowanie wieczyste, co roku trzeba zapłacić opłatę na konto samorządu czy też skarbu państwa. A jakby mało jeszcze było, użytkownik mieszkania w każdym momencie może dostać list z decyzją o podniesieniu stawki opłaty. Są też sytuacje, gdzie dana gmina zamiast opłaty na i tak dużym poziomie 800 zł gmina zażąda aż 30 tys. zł. Nowa ustawa mówi po za tym, że firmy nie będą już mogły starać się o przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności. Możliwość taką będą miały jedynie osoby fizyczne, które muszą być właścicielami nieruchomości rolnych oraz zabudowanych na dom lub na garaże.