Pośrednik, kim on jest?

Według najnowszych wytycznych pośrednikowi, który pomaga nam w obrocie nieruchomościami nie zawsze należy się zapłata prowizji w wysokości 10%. Według nowych przepisów jego własnym obowiązkiem jest udokumentowanie, iż to właśnie to on doprowadził do zawarcia umowy. W związku z czym pośrednik powinien potrafić odpowiednio umieć przedstawić swoją pracę dla klienta, inaczej może prowizji nie otrzymać. Często jesteśmy świadkami sytuacji, gdy pośrednicy podczas obrotu nieruchomościami źle i niedokładnie przystępują do opisania i udokumentowania swoich relacji z klientem. Nie podchodzą a poważnie do sprawy, posługują się nie tymi wzorami umów którymi powinni, rozmów tych przeważnie nie rozumieją i nie potrafią zmienić w zależności od klienta. Zamiast choć trochę negocjować zapisy w umowie czy dostosować ją do sytuacji, za udokumentowanie podpisania umowy uważają podpisane na kolanie przez klienta oświadczenie. Często też nie mówią klientowi o drugiej stronie umowy lub w ogóle nie zawierają umowy przed podjęciem współpracy z klientem, odkładając formalności na potem. Wszystkie te zachowania w prostej bardzo prosto mogą prowadzić do nieotrzymania prowizji przez pośrednika, i późniejszych jego pretensji.