Zamieszkanie przez zakwaterowanie

Zakwaterowanie, czy też inaczej „kwaterunek”, to kolejne pojęcie z branży nieruchomości. Wykorzystuje się je czynnie w przypadku lokali dostępnych w budynkach i niejako przeznaczonych do użytku określonych osób odgórnie. Dzieje się to z pominięciem właściciela budynku, gdyż osoba kwaterowana w mieszkaniu znajduje tam lokum z woli państwa. Cała sytuacja jest dość mocno podobna do kwestii otrzymywania mieszkań socjalnych. Umowa spisywana jest również w sposób raczej odgórny, niemalże automatycznie, ponieważ do właściciela kierowany jest nakaz najmu lokalu danej osobie, a dana osoba wprowadza się do mieszkania.
Podobnie jak pomija się umowę, pominąć można również część formalności i opłat. Nakaz kwaterunku pozwala osobom, które nie miały gdzie zamieszkać, znaleźć lokal dla siebie. Jednak nie jest to opcja identyczna jak wspomniane już wyżej lokale socjalne, tutaj grupą docelową nie muszą być wcale ci najbiedniejsi, często przyznaje się mieszkania na takiej zasadzie po prostu osobom średnio zamożnym, które samoistnie nie zdecydowałyby się na zakup/wynajem mieszkania (także z powodu cen). Problem jest istotny zwłaszcza w dużych miastach, gdzie mieszkania powstają z określoną częstotliwością, ale przez wysokie ceny nie są szybko wynajmowane.

Dodaj komentarz